Tandberg Sandar – kansellert

Denne konserten er dessverre kansellert grunnet sykdom i familien.

I tysk musikkhistorie går en linje fra Johann Sebastian Bach til Felix Mendelssohn-Bartholdy og videre til Josef Rheinberger. Et viktig ledd i denne tradisjonen er den sørtyske orgelkunstner Johann Georg Herzog (1822-1909). Herzog gjorde seg bemerket på flere områder: som Bach-tolker, improvisator, komponist, forsker i musikkhistorie og pedagog. På denne konserten fremfører Svein Erik Tandberg et utvalg av hans orgelkomposisjoner.

Orgelet i Sandar kirke er bygget av det nederlandske firmaet Flentrop Orgelbouw og er kirkens femte orgel. Det har 31 stemmer, fordelt på hovedverk, svellverk og pedalverk, og har mekanisk traktur og registratur. Videre er det installert elektronisk kombinasjonssystem slik at organisten kan lagre ønskede kombinasjoner.

Svein Erik Tandberg, orgel, har studert orgel og musikkvitenskap i Oslo med diplomeksamen og master innenfor begge fagområder. Dette ble etterfulgt av flere utenlandsopphold (David Sanger, London og Franz Lehrndorfer, München). Hans interesse for improvisasjon resulterte i en kunstnerisk doktorgradsavhandling (Ph.d) i Göteborg i 2008 der han også underviste i orgelimprovisasjon. Tandberg har hatt en utstrakt konsertvirksomhet i Norge og en rekke europeiske land.

Previous slide Next slide Show content Hide content