Svein Erik Tandberg

Svein Erik Tandberg fikk sin første undervisning i orgelspill i hjembyen Tønsberg av Åge Myklegård. Tandberg avla kirkemusikereksamen ved Norges musikkhøgskole i 1976, og to år senere diplomeksamen etterfulgt av offentlig debutkonsert. Hele denne tiden hadde han Rolf Karlsen som orgellærer. Tandberg er også utdannet musikkpedagog ved denne institusjonen. Senere ble han cand. philol. ved Universitetet i Oslo med hovedfag i musikkvitenskap. Utenlands har Tandberg studert solistisk orgelspill og improvisasjon med David Sanger (London), Naji Hakim (Paris) og i en lang periode med Franz Lehrndorfer (München). I 2008 forsvarte han sin kunstneriske doktorgrad (Ph.D) ved Göteborgs universitet med et avhandlingsarbeid i «musikalisk gestaltning» om improvisasjon bestående av 4 CD-plater og bok. I 2011 presenterte han sitt post-doc-arbeid ved Göteborgs universitet. Tandberg har i mange år virket som kirkemusiker både i Oslo og Tønsberg. Svein Erik Tandberg har gitt en rekke konserter i NRK P2 både solistisk og som kammermusiker. Til disse innspillingene hører blant annet Johann Sebastian Bach «Clavierübung III», orgelsymfoniske verker av Charles-Marie Widor og Louis Vierne, samt to av Max Regers koralfantasier. Tandberg har vært aktiv som konsertorganist så vel i Norge som i Danmark, Sverige, Finland, Tyskland, Sveits og Italia. I egenskap av dirigent har han ledet et større antall kirkemusikalske verk. Som skribent har Tandberg ofte vært engasjert som anmelder i dagspresse og fagtidsskrift. Videre har han vært bidragsyter til musikkvitenskapelige publikasjoner i Norge og Tyskland. Han har også undervist i orgelimprovisasjon ved Högskolan för scen och musik vid Göteborgs universitet.

Previous slide Next slide Show content Hide content