Sollie Jensen Horten

Emilie Ravn Jensen og Wilhelm Sollie kommer begge fra Larvik. Sammen fremfører de komposisjoner av fem komponister: to svenske, Hugo Alfvén og August Körling, dansken Georg Høeberg og to franskmenn; Paul Dukas og nålevende Naji Hakim. Orgel og horn utgjør en sublim kombo der orgelets grunnstemmer dekker opp for hornets fyldige tone akkurat slik strykerne i et symfoniorkester legger klanggrunnlaget for solisten.

Emilie Ravn Jensen studerer for tiden ved Det kongelige Danske Musikkonservatorium i København. Hun har for tiden prøvetid som solohorn i Copenhagen Phil. Emilie har deltatt ved flere festivaler i Norge.

Wilhelm Sollie har sin utdannelse fra musikkhøgskolene i Oslo, Leipzig og Dallas, Texas. Han har skrevet en rekke orgelfaglige kompendier og er til daglig fagansvarlig for studieretningen kirkemusikk ved VID vitenskapelige høgskole i Tromsø. I september 2022 innleder han sitt doktorgradstudium ved Norges musikkhøgskole.

Orgelet i Horten kirke har en historie som går tilbake til 1855, siden orgelfasaden er fra denne tiden. Her er 27 stemmer fordelt på to manualer og pedal. Selve orgelet ble bygget i 1914, og instrumentets klanglige profil er et fyldig «kor» av såkalte grunnstemmer med forskjellig styrkegrad. Dette gir rom for en rekke dynamiske sjatteringer, samt en jevn klangoppbygging som strekker seg fra pianissimo til fullt verk. Den siste renoveringen, samt utvidelse av instrumentet, ble gjort i 2013 av firmaet Karl Schuke Berliner Orgelbau-Werkstatt.

Previous slide Next slide Show content Hide content