Nigar Gahramanova i Slagen kirke

Hovland!

Bli med på en uforglemmelig ettermiddagskonsert med både orgelmusikk og vokale innslag. Det varierte konsertprogram åpnes med klassiske orgelverk av Mendelssohn og Vierne, etterfulgt av samspill mellom orgel og sang i komposisjoner av Aliverdibeyov og Grieg. Konserten avsluttes med en hyllest til Egil Hovland, hvor Gahramanova fremfører noen av hans mest kjente orgelstykker, inkludert den majestetiske toccataen over salmen “Kjærlighet er lysets kilde”.

Nigar Gahramanova, kjent som CantORganistA, er kantor i Slagen menighet i Tønsberg. Nigar kombinerer sang og orgelvirtuositet, og debuterte under Arena Klassisk Festival i Oslo domkirke i mai 2024. Hennes opptredener preges av en unik blanding av østlige og vestlige musikktradisjoner. Hun er utdannet ved prestisjefulle musikkonservatorier i Oslo og London har opptrer nasjonalt og internasjonalt.

Orgelet i Slagen kirke er utformet etter mange av de samme prinsipper som kjennetegner Sandefjord kirkes orgel, men det har litt færre stemmer. Også her er det tre manualer med hovedverk, svellverk og ryggpositiv. Karakteristisk for instrumentets fasade er hovedverkets horisontale «spanske» trompeter. Videre er ryggpositivet utstyrt med et særskilt klaviatur, noe som muliggjør fremføring av musikk for to orgler. Firmaet Ryde & Berg foretok en vesentlig restaurering av instrumentet i 2011. Slagen kirkes orgel er etter alt å dømme det av fylkets orgler som i årenes løp oftest har vært å høre ved radiokonserter produsert av NRK.

Previous slide Next slide Show content Hide content