Magne Orvik, orgel (film)

Magne Orvik

Magne Orvik (1943) studerte orgel hos Rolf Karlsen og Arild Sandvold ved Musik- Konservatoriet i Oslo hvor han tok organist- og kantoreksamen.

Ved siden av tilhørende teoretiske fag studerte han også klaver hos Nicolai Dirdal og Hans Solum.
Dette ble siden supplert med musikkpedagogisk utdanning ved Norges Musikkhøgskole.

Orvik har mottatt flere stipendier og hatt lengre studieopphold i København (Finn Viderø – orgel) og London (David Sanger- orgel og Nelly Ben-Or -klaver).

Sin hovedtjeneste hadde han som kantor i Trefoldighetskirken i Oslo, hvor han ved siden av utfoldelsen ved orgelet sto for en rekke oppførelser av bl.a. Bachs Matteuspasjon og Mozarts Requiem.

Som orgelsolist har ved siden av konserter opptrådt i norsk radio og gjort innspillinger.

Previous slide Next slide Show content Hide content