Ludger Lohmann

Ludger Lohmann by palmer projekt

Den verdenskjente tyske organisten Ludger Lohmann har studert ved musikkhøgskolen i Köln med Wolfgang Stockmeier og Hugo Ruf og i Wien og Paris med Anton Heiller og Marie-Claire Alain. Nå er han pensjonert etter å ha undervist i mange tiår ved musikkhøgskolen i Stuttgart. Ludger Lohmanns avhandling «Articulation on Keyboard Instruments of the 16th to 18th Centuries» er svært respektert som et viktig referanseverk og han er ansett som en av de ledende krefter innen oppføringspraksis av tidlig musikk på orgel. Ludger Lohmanns innspillinger omfatter store deler av orgelrepertoaret, fra tidlig musikk til verker av nålevende komponister. Han nyter et verdensomspennende rykte som en etterspurt
konsertorganist og pedagog, og deltar jevnlig i juryen ved internasjonale orgelkonkurranser.

Previous slide Next slide Show content Hide content